J. CARLOS DÍAZ: ASENSIO

Unha das nosas tradicións de Nadal é a de interpretar ASENSIO, composta polo director fundador da banda J. Carlos Díaz e adicada ao noso compañeiro Iván Asensio.

X